29L

آموزش زمینی خلبانی بازرگانی

آموزش زمینی خلبانی بازرگانی - Commercial Pilot

 

دانشجوی خلبانی پس از کسب موفقیت در آزمونهای سازمان هواپیمایی کشوری ( تئوری و عملی ) مرحله بعدی آموزش را نیز به دو صورت تئوری و عملی دنبال خواهد نمود و متقاعب آن هماهند مرحله قبلی جهت شرکت در امتحان تئوری و عملی مجددا به سازمان هواپیمایی کشوری معرفی خواهد شد .

 

Hide

رمز عبور خود را فراموش کرده ام

Hide

ایمیل خود را در این قیمت وارد نمایید تا لینک بازیابی رمز عبور برای شما ارسال گردد.

بازگشت به فرم ورود به حساب

Close
TOP