29L

آموزش زمینی خلبانی خطوط حمل و نقل هوایی

آموزش زمینی خلبانی خطوط حمل و نقل هوایی - Airline Transport Pilot

 

دانشجوی خلبانی پس از طی سه مرحله قبلی و کسب گواهینامه های مربوطه شرایط لازم را برای استخدام در شرکتهای هواپیمایی دارا میباشد .

شرط استخدام و فعالیت در شرکتهای حمل و نقل هوایی دارا بودن مدرک آموزش تئوری  می باشد که این مرحله از آموزش نیز همانند دوره های آموزشی قبلی پس از پایاین دوره آموزشی جهت شرکت در امتحان کبتی سازمان هواپیمایی کشوری معرفی خواهد شد .

معمولا آموزش های عملی در این دوران توسط خلبانان شرکت بعنوان معلم پرواز انجام خواهد پذیرفت و آزمون عملی جهت تایید نیز با شرکت نماینده سازمان هواپیمایی کشوری توسط معلم خلبان شرکت انجام خواهد پذیرفت .

Hide

رمز عبور خود را فراموش کرده ام

Hide

ایمیل خود را در این قیمت وارد نمایید تا لینک بازیابی رمز عبور برای شما ارسال گردد.

بازگشت به فرم ورود به حساب

Close
TOP